Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Monday, November 28, 2011

ရည္႐ြယ္ထားသူ ျပန္လည္ေမတၱာသက္ဝင္လာေအာင္...

အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ေစာင့္ေစားေနခဲ႔ရသည့္ သင္ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းႏွစ္သက္ေနမိေသာ မိန္းကေလးထံမွ ခ်စ္ေမတၱာ တံု႔ျပန္မႈကို အျမန္ဆံုး ရရိွႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးကို ေယာက်္ားေလးတိုင္း သိလိုၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဆီသို႔ မိန္းကေလးတိုင္း အခစား ေရာက္လာေစမည့္ ေမွာ္ဝင္ပီယေဆးမ်ဳိး ရိွမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါက ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ႔ရသည့္ အခ်စ္သရဖူကို ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


၁။ သူမအေပၚကို ဂ႐ုစိုက္ အေရးတယူျပဳပါ။
သင္ခ်စ္သည့္ မိန္းကေလး သင့္အေပၚ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္သက္ဝင္လာေစမည့္ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ သူမအေပၚ သင္မည္မွ် ဂ႐ုစိုက္သည္ကို သူမအား သိရိွနားလည္ေနတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ စကားအခြန္းတိုင္းကို စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ေပးျခင္း၊ သူမ၏ အျပဳအမူမ်ားကို အလိုလို သိရိွနားလည္ေနတတ္ျခင္း၊ သူမ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သူမ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ မ်ားကိုလည္း သိရိွကၽြမ္းဝင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သူမ၏ စိတ္ကို အလိုမက် အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္မွတ္မိ သိရိွေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ တရားလြန္ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
သင္၏ အေလးထား ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမွာ သူမအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း ဂ႐ုစိုက္လြန္းပါက သူမအတြက္ မလူးသာ မလြန္႔သာ ႏွင့္ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ေနသကဲ႔သို႔ ခံစားရေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္လည္း သူမအေပၚထားရိွသည့္ ဂ႐ုစိုက္မႈေၾကာင့္ သူမအေနႏွင့္ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္ေအာက္တြင္ ေနရသည့္ အရာဝတၳဳတစ္ခု၏ ခံစားခ်က္မ်ဳိး ရေစခ်င္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူမကို မ်က္ေတာင္ မခတ္ဘဲ စုးစိုက္ၾကည့္တတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိး၊ သူမႏွင့္ အျပင္ေလွ်ာက္လည္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သူမ စိတ္ညစ္ညဴးလာေအာင္ ေမးခြန္းမ်ား ဆက္တုိက္ေမးျခင္းမ်ဳိးကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အလွေမြး ငါးကန္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္အတြင္းတြင္ ေနရသည့္ ခံစားမႈမ်ဳိးကို မည္သည့္ မိန္းကေလးမွ ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အတြက္ အဆင္ေျပမည့္ အေနအထားမ်ဳိး ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

၃။ သူမၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ရက္ေရြးမေနသင့္ပါ။
ထို႔အျပင္ သင္ခ်စ္ေသာသူမကို အားလပ္ရက္၊ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ဳိးမွ သတိရျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အခ်ိန္တိုင္း သတိတရႏွင့္ သူမအေၾကာင္းကို ေတြးေတာေနတတ္ေၾကာင္း သူမ သိပါေစ။ သင္ဝယ္ယူေပးႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ ရိွသည့္ ခ်စ္စဖြယ္ လည္ဆြဲေလးမ်ား၊ နားကပ္ေလးမ်ားကိုေတြ႔ပါက သူမႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည္ ထင္လွ်င္ ဝယ္ယူထားလိုက္ပါ။ သူမ ႐ံုးသို႔ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေမႊးႀကိဳင္ လတ္ဆတ္ေသာ ပန္းစည္းတစ္စည္းက အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) အထူးတလည္ အေၾကာင္းရင္း မရိွဘဲ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္၊ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ဖန္တီးထားေသာ ညစာကို သူမႏွင့္အတူ သံုးေဆာင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။ သူမသည္ သင့္အတြက္ နံပါတ္တစ္ အထူး အေရးပါသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခံစားမိေစမည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ အတြက္  ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ဳိးကို ေစာင့္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း အမွတ္ရေစလိုပါသည္။

၄။ သင့္မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းမွ အေလးထားေသာ သူမ၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ သင့္အေနႏွင့္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သူမ ခ်စ္ခင္အေလးထားေသာသူမ်ားထံမွ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း မရပါက သင့္အေနႏွင့္ သူမ၏ အခ်စ္ကို ရရိွဖို႔အတြက္ အေတာ္ပင္ ႀကိဳးစားရဦးမည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါမည္။ သူမ၏ မိဘမ်ားအေပၚတြင္ ႐ိုေသေလးစားစြာ ဆက္ဆံပါ။ သူမတြင္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား ရိွပါက ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္လာေစရန္ သင္ႀကိဳးပမ္းပါ။ သူမ၏ အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလည္း သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ သူမ၏ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက အေျခအေနတစ္ခုအရ သင့္ဖက္တြင္ ရပ္တည္ေပးလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ သူမအေပၚ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္သည္ မ်က္ႏွာမ်ားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူမ သိရိွပါက သင့္အေပၚတြင္ ခ်စ္တံု႔ျပန္မည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ သူမအေပၚ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမိျခင္း၏ ရလာဒ္မွာ မခ်စ္ႏိုင္ပါ ဟူေသာ အေျဖသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ သူမ၏ မေကာင္းေၾကာင္းကို သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ေျပာဆိုလာသည့္အခါ သူမဘက္မွ ကာကြယ္ေပးပါ။ သူမ၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစမည့္စကားမ်ဳိးကို သင္ကိုယ္တိုင္ မေျပာမိပါေစႏွင့္။ ႏွမသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာ၍ သင္ခ်စ္ေသာ မိန္းကေလးအေပၚ အ႐ိုးသားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ မိမိအေပၚ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ မရိွသည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို မည္သည့္ မိန္းကေလးကမွ ခ်စ္ခင္ေလးစား သံေယာဇဥ္ မထားသင့္ေၾကာင္း သိရိွထားရန္ လိုပါသည္။

Credit: WOW Living Tips

0 comments: