Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, March 04, 2012

အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ အလိုေတာ္ (ေဒသနာေတာ္)


ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ Blog မွာ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း (ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရိွမယ္ဆိုရင္) ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ တရားေဟာခ်က္ ေဒသနာေတာ္ေတြကို တင္ျပေပးသြားခ်င္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္းမွာပဲ ေနေန၊ ျပည္ပကိုပဲ ေရာက္ေနေန အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ႔ရင္ ကၽြန္ေတာ့ Blog ေလးကေန တရားနာႏိုင္ေအာင္ပါ။ မယံုၾကည္သူ အျခားဘာသာဝင္မ်ားလည္း ေလ႔လာဖို႔ လြယ္ကူႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေဒသနာေတာ္ေတြကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံကေန ကၽြန္ေတာ္စြမ္းသေလာက္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးသြားပါ႔မယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္ ရွစ္မိုင္လမ္းဆံုနားမွာရိွတဲ႔ ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္မွာ ဘုရားေက်ာင္း ပံုမွန္တက္ျဖစ္ေနတာမို႔ အထူးသျဖင့္ အဲဒီအသင္းေတာ္မွာ လာေရာက္ၿပီး ေဒသနာေတာ္ ေဝငွၾကတဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ တရားေဒသနာေတာ္ေတြကို ပိုၿပီး ဖတ္႐ႈၾကားနာရမွာပါ။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း ေဝငွေဟာေျပာခဲ႔တဲ႔ “အခြင့္ေတာ္ နဲ႔ အလိုေတာ္” ဆိုတဲ႔ တရားေဒသနာကို တင္ဆက္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!
 
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လုပ္သင့္ေသာအရာ၊ လုပ္ေစလိုေသာအရာအတြက္ အစဥ္ခြန္အားေပးပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး အသက္ရွင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါက ဘုရားရွင္က သက္ေသေပးပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးျပဳပါက အသက္တာ၌ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း မျပဳဘဲ အခြင့္ေတာ္လမ္း၌ ေလွ်ာက္ပါက သင္ခန္းစာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႔ ရွင္သန္ေစၿပီးမွ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစု ေစာင့္ေနဖို႔ရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေစျခင္း မဟုတ္ပါ။ အာဒံသည္ နဖူးမွေခၽြးထြက္ၿပီး စားရသည္မဟုတ္၊ ေသာက္စရာေရရိွသည္။ စားစရာ အစာရိွသည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ ျပည့္စံုစြာ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿပီးမွ သူ႔အတြက္ အေထာက္အမျဖစ္ဖို႔ လူမိန္းမကိုလည္း ဖန္ဆင္း၍ အာဒံရိွရာသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ႔ပါသည္။ စားလွ်င္ေသမည္ဟုလည္း သတိေပးေတာ္မူပါသည္။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါသလား။ မယံုၾကည္ပါ။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္က မစားႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ အသီးကို စားပါသည္။ ထို႔သို႔ စားျခင္းမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မယံု၍ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက အာဒံႏွင့္ ဧဝ အျပစ္ထဲ က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္မကင္းဟု ဆိုၾကသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧဝ အသီးစားမည္မွန္းသိၿပီး ဖန္ဆင္းခဲ႔၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အာဒံႏွင့္ဧဝ အသီးမစားမိဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္က ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ထား၍ ျဖစ္ေစ၊ စည္းခတ္ထား၍ ျဖစ္ေစ ျပဳပါက လူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းသက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ လူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ၌ မယံုၾကည္ျခင္း၏ သက္ေသကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုအရာက အလိုေတာ္ မဟုတ္၊ အခြင့္ေတာ္ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကႀကီးထဲ၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳ၍ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ား ရိွၾကသလို၊ မတရားေသာအမႈမ်ား ကို ျပဳ၍ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ထိုနည္းတူ တရားေသာ စီးပြားကို ရွာေနၾကသူမ်ား ရိွသလို၊ မတရား စီးပြားျဖင့္ အသက္ေမြးေနၾကသူမ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ ယေန႔ အျခားသူ အဘယ္သို႔ရိွရိွ မိမိ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ဖို႔သာ အေလးထားၾကသူမ်ားသည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အားေဆးမ်ား ေဈးႀကီးလွေသာ္လည္း အားျဖစ္ေစေသာ အာနိသင္က ေပးရေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ မတန္၊ မဆိုစေလာက္ေသာ အဟာရသာ ပါသည္။ မတရားစီးပြားရွာၾကသူမ်ားက မသိနားမလည္ေသာသူမ်ားအေပၚ လွည့္စားၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသည္။ မတရားေသာအမႈရိွသမွ်သည္ အခြင့္ေတာ္လမ္း ျဖစ္ၿပီး တရားေသာစီးပြား၊ တရားေသာအမႈက အလိုေတာ္လမ္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္လမ္း၌ ေလွ်ာက္လိုၾကသည္မွာ မိမိတို႔ ေရြးရန္ျဖစ္ပါသည္။ တရားေသာအမႈ၊ မတရားေသာအမႈကို မခြဲျခားတတ္ပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကည့္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္ဟူသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္၍ ယံုၿပီး ေရွာင္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးရလာဒ္ကို ၾကည့္ၿပီး မေရွာင္ၾက။ မိမိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္အတိုင္း အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားရွင္သည္ လူတိုင္းကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။

ေမတၱာသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် အတင္းအၾကပ္မလုပ္ပါ။ ေမတၱာသေဘာက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ခ်စ္၍ တုန္႔ျပန္သည့္အေပၚ အလြန္ႏွစ္သက္ေက်နပ္အားရေတာ္မူပါသည္။ အတင္းအၾကပ္ျပဳၿပီးမွ ခ်စ္ခိုင္းပါက ႏွလံုးမပါ။ မတတ္သာသည့္အဆံုး ႏႈတ္မွ ဝန္ခံစကားေတာ့ ရႏိုင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးသားပါသည့္ တုန္႔ျပန္မႈကို မရႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္က အာဒံအား ငါ႔စကား ယံုမွ လုပ္ပါ။ မယံုလည္း ေနေပါ႔ ဟု ခြင့္ေပးပါသည္။ အာဒံသည္ ဘုရား စကားကို မယံု။ စာတန္စကားကို ယံု၍ အသီးကိုစားမိပါသည္။ ဘုရားသခင္က ေသမည္ဟု ေျပာသည္ကို စာတန္က မေသပါဟု ဆိုပါသည္။ အာဒံသည္ အသီးကို စားမိၿပီး လူ႔အျမင္၌ မေသေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြား ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး မယံုသကၤာျဖစ္လာၿပီး အျပစ္တင္လာၾကသည္။ အခြင့္ေတာ္၌ ရွင္မိေသာ သူတို႔၏ အသက္တာ၊ အိမ္ေထာင္မ်ား၌ ထိုသို႔ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ေနၾကေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား၌ မညီမညြတ္၊ အျပစ္တင္သံမၾကားရေသာ္လည္း၊ အခြင့္ေတာ္၌ ရွင္ေနၾကေသာ အိမ္ေထာင္မ်ား၌မူကား အျပစ္တင္သံ၊ ဆူပူၿငီးျငဴသံမ်ားကို အစဥ္ၾကားေနရတတ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ျမင္ပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧဝ မၿပိဳလဲခင္က ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မေတြ႔ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္တည္းအခ်ိန္ကာလေရာက္မွ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧဝ ဘုရားႏွင့္ အဆက္ျဖစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ယဇ္ပူေဇာ္စရာ မလိုပါ။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ယဇ္ပူေဇာ္ရာ၌ အာေျဗလက ဘုရားသခင္ကို အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါသည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူ ကာဣန မူကား မိမိ စိတ္သေဘာက်ျပဳသည္ကို ဘုရားသခင္ လက္ခံရမည္ဟုဆုိၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း မျပဳ၊ ယံုၾကည္ျခင္းမပါဘဲ ယဇ္ပူေဇာ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဇ္ပူေဇာ္မႈျပဳၾကသည္မွာ တူေသာ္လည္း အာေျဗလျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဘုရားသခင္ ပမာဏျပဳ၍ ျပဳျပင္ရမည့္အစား ကာဣန သည္ အလြန္ စိတ္ဆိုး၍ မ်က္ႏွာပ်က္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအမႈကို ဆင္ျခင္ပါက အလိုေတာ္ရိွေသာပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ အလိုေတာ္မရိွေသာ ပူေဇာ္ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရိွသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မယံုဘဲ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနပါက မွားယြင္းေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

စ္ညဴးေသာအစာကို ငါ႔ယဇ္ပလႅင္သို႔ ေဆာင္ခဲ႔ၾကသည္တကား။” (မာလ ၁:၇) ဣသေရလ လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာ၍ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကေသာ္လည္း ညစ္ညဴးေသာ ယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္လ်က္ရိွၾကသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ပူေဇာ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ညပိုင္း၌ စားပြဲ၊ ေသာက္ပြဲေလးမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္ မႏွစ္သက္ေသာပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳေနၾကသည္။ ထိုပြဲက မိမိတို႔ စီးပြားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လူႀကီးမ်ားကို ဖိတ္၍ ျပဳျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားအတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေရွ႕ေတာ္၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္မျဖစ္ပါ။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ေနၾကပါသနည္း။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အမ်ားအျမင္၍ ခ်ီးမြမ္းစရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ေတာ္၌ ညစ္ညဴးေသာ ပူေဇာ္ျခင္း မျဖစ္သင့္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းက ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ပူေဇာ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ရွင္ေနမႈသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေနၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ယေန႔ အသက္ရွင္ေနျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္းတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို အသက္တာ၌ ရသြားေသာသူက မေနႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို တဆင့္ျပန္၍ ကိုယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ခင္ပြန္းက ဇနီးသည္ကို၊ သားသမီးက မိဘကို ေျပာျပသက္ေသခံၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ မိမိ အသက္တာ၌ ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို ခံစားရ၍ အသက္တာ၌ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ ႏွင့္ လိုအပ္မႈရိွပါက ဘုရားသခင္ကို ျမည္းစမ္းဆုေတာင္းၾကည့္ဖို႔ ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုစကားကို ၾကား၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ျမည္းစမ္းေခၚၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသရသြားပါက ထိုသူမ်ား ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္သည့္အခါ ႏွလံုးသားက ယိုဖိတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္စြာ ကိုးကြယ္ ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အသက္တာသည္ အဘယ္သို႔ ရိွပါသနည္း။ “အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အဘယ္သို႔ ႐ႈတ္ခ်ၾကပါသနည္းဟု ေမးရာတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ စားပြဲသည္ ယုတ္မာ၏ ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ငါ႔ကို ႐ႈတ္ခ်ၾကၿပီ။” (မာလ ၁:၇) ဣသေရလလူတို႔က ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာၾကေသာ္လည္း စိတ္ႏွလံုးမပါ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဝတ္ေက်တန္းေက် သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ လာၾကသည္။ ထိုသို႔လာရျခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သူတို႔အတြက္ အလုပ္႐ႈပ္စရာတစ္ခုကဲ႔ငို႔ ခံယူေနၾကသည္။


ယေန႔ေခတ္မီတုိးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ တနဂၤေႏြေန႔ ဝတ္ျပဳၾကရာတြင္ ဝတ္ျပဳစည္းေဝး၌ လူမရိွ။ ဘုရားေက်ာင္းက ႀကီးလွေသာ္လည္း လာေရာက္ဝတ္ျပဳၾကသူက အနည္းစုသာျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္ ဘုရားရွင္ ေရွ႕ေတာ္သို႔ လာၿပီး ဝတ္ျပဳရျခင္းသည္ ႏွလံုးမပါ။ အႏွစ္သာရမရိွသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး တာဝန္ေက်သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ ႐ုပ္ဝတၳဳႏွင့္ ေလာကီက႑မ်ားက ႏွလံုးသား၌ ေနရာအျပည့္ယူေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ အတြက္ သူတို႔၌ အခ်ိန္မရိွ၊ သူတို႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို မသိၾကပါ။ (ကမၻာ ၁၂) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံကို နာမည္ႏွင့္ ေခၚပါသည္။ အာျဗံသည္ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကိုၾကားသည့္အတိုင္း တုံ႔ျပန္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း မိမိ လူမ်ဳိးမ်ားၾကားမွ ထြက္လာခဲ႔ပါသည္။ ထုိသို႔ ထြက္လာျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္၍ ျဖစ္ပါသည္။ (ကမၻာ ၁၂:၇) တြင္ ထုိသို႔ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ထြက္လာခဲ႔ေသာ အာျဗံအား ဘုရားသခင္သည္ ထင္ရွားျပၿပီး ကတိေတာ္ကို ေပးပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ အလိုေတာ္ကို သိၿပီး လိုက္လာပါက ေနာက္အလိုေတာ္ တစ္ခုကို ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အလိုေတာ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လိုက္လာပါက ခံစားရေသာ သက္ေသ မ်ားလြန္း၍ မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ အာျဗံသည္ ထာဝရဘုရားအဖို႔ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံအား ယဇ္ပလႅင္တည္ဖို႔ မေျပာပါ။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူတို႔အသက္တာ၌ ထိုသို႔ေသာ သက္ေသမ်ားမရိွပါက အသက္တာသည္ ေျခာက္ေသြ႔စရာ ေကာင္းလွသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္လည္း အျပစ္တင္ေနၾကၿပီး ခ်ာလပတ္လည္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အာျဗံအသက္တာ၌ ထိုသက္ေသမ်ားကို ခံစားေနရာမွ သူေနေသာ ေနရာ၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသက္တာ၌ ထိုသို႔ အခက္အခဲျပႆနာၾကံဳျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္မဲ႔ ေရာက္သည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကို အသက္တာ၌ ပို၍ ခံစားရရိွဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ထိုသို႔ အစာေခါင္းပါးျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳၿပီး ဒုကၡေရာက္ပါက ဘုရားသခင္ကို ေခၚမည္လား၊ ေလာကီနည္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာကို သြားလွ်င္ ေကာင္းမည္နည္းဟု စဥ္းစားမည္လား။

ယေန႔ ထိုသို႔စဥ္းစားၿပီး သြားၾကသူမ်ား အေျခအေနမဟန္ၾက။ ျပန္ေျပးလိုၾကသည္။ အာျဗံသည္လည္း ထိုသို႔ ၾကံဳသည့္အခါ ဘုရားကို မေခၚဘဲ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေျပးပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္က ကိုယ္ေတာ္ကို ေခၚဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ယံုၾကည္သူအမ်ားလည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ေခၚရမည့္အစား အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေျပးလုိၾကသည္။ အခြင့္ေတာ္လမ္းသို႔ လိုက္မိသည့္အခါ ၿပိဳလဲသြားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္က ငါ႔ကိုေခၚေလာ့ ငါထူးမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုအလိုေတာ္၏ အာမခံေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္က အခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အာျဗံသည္ တစ္ခ်က္ေခ်ာ္မိသည့္အခါ ဘုရားသခင္က ျပန္၍ ကယ္ခဲ႔ပါသည္။ ထပ္၍ ေခ်ာ္ျပန္သည္ ဘုရားသခင္က ကယ္ခဲ႔ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ေခ်ာ္သည့္အခါ ကေလးတစ္ေယာက္ ရပါသည္။ ထိုသို႔ မေခ်ာ္မီ အာျဗံအား ဘုရားသခင္က သင္၏ ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာသူသည္ သင္၏ အေမြခံျဖစ္လိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို အလြဲယူမိ၍ ရေသာ ကေလးေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ထိုအက်ဳိးဆိုးက သက္ေသထင္ေနပါသည္။

(ကမၻာ ၁၇) ေရာက္သည့္အခါ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ကတိေတာ္ ထပ္၍ ေပးပါသည္။ (ကမၻာ ၁၈) တြင္ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံအား အေတြ႔ခံၿပီး အိမ္သို႔ေခၚ ဖိတ္၍ ဧည့္ဝတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း ခံယူေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤမွ်ေလာက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔၍ သက္ေသမ်ားကို ရရိွၿပီးေနာက္ အာျဗဟံ၏ စိတ္ႏွလံုးက ယိုဖိတ္ၿပီး ဘာေတာင္းေတာင္း ေပးႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (ကမၻာ ၂၂) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို ေတာင္းသည့္အခါ မျငင္းဘဲ ေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စစ္မွန္ေသာ မိႆဟယႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္းကို အာျဗဟံ သိရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအသက္တာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ဖို႔ရန္ အာျဗဟံသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရပါသည္။ ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္မွာ ၾကာလွၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳျခင္းသေဘာ သဘာဝကို အနည္းငယ္သာ ရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားက မၾကာလွေသးေသာ္လည္း အလိုေတာ္ကို လိုက္သျဖင့္ သက္ေသတစ္ခုၿပီး တစ္ခုကို ေတြ႔ၾကရၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အသက္တာႏွင့္ ေလွ်ာက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားအား မိမိဆႏၵႏွင့္ ေရြးခ်ယ္အသက္ရွင္ခြင့္ကို ဘုရားသခင္က ေပးထားပါသည္။

ဒုစ႐ိုက္လြန္က်ဴးျခင္း၊ စာတန္ေသြးေဆာင္မႈေနာက္ပါျခင္း၊ လဲၿပိဳျခင္းမ်ားကို ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အလိုေတာ္မဟုတ္ပါ။ အလိုေတာ္က ထိုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရိွေနေသာ္လည္း မျပဳၾကဘဲ ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသမ်ားကို ရၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားကို မသိေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း တုံ႔ျပန္အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အတည္ျပဳျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို (တ ၁၀) တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသူက ေကာေနလိ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူသည္ ယုဒ လူမဟုတ္ပါ။ တစ္ပါးအမ်ဳိးသား ျဖစ္ၿပီး ေရာမ တပ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ “ထိုသူသည္ မိမိ အိမ္တြင္ ရိွသမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္ တကြ၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ရိွသျဖင့္ လူတို႔အား မ်ားစြာေသာ စြန္႔ၾကဲျခင္းကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္ဆုေတာင္းေလ႔ရိွ၏။” (တ ၁၀:၂) ထုိသူသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္သို႔ မသြား၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို မျပဳ၊ တရားဇရပ္သို႔ပင္မသြားပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိ၍ ဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရိွၿပီး မ်ားစြာေသာ စြန္႔ၾကဲျခင္းကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကုိ အစဥ္ဆုေတာင္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးကို ၾကည့္၍ သိျမင္ေသာ ဘုရားသခင္က သူ႔အား အေတြ႔ခံပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာ၌ ရိွရိွ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ႏွလံုးသားက ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ ပါဝင္လိုေသာ သူအတြက္ အခြင့္အေရး ေပးပါသည္။ မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ရိွေသာ လူငယ္ေလးအားလည္း သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ပါဝင္လိုသည့္အတိုင္း ပါဝင္ခြင့္ကို ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဧဝံေဂလိတရား၌ အစဥ္ထိေရာက္ေသာ အမႈက အစြမ္းကုန္ေပးကမ္းျခင္း အပိုင္း လုိေကာင္းလိုေနႏိုင္ ပါသည္။ (မႆဲ ၂၆:၆-၁၃) တြင္ အတိတ္က ဆိုးဖူးေသာ မိန္းမသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔၍ ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေနာက္ သူ၌ ရိွေသာ ေဒနာရိအျပားႏွစ္ရာတန္ေသာ ဆီေမႊးေက်ာက္ျဖဴခြက္ကို ခြဲ၍ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ၌ ေလာင္းခ်ၿပီး ပူေဇာ္ပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ ပါဝင္ျခင္းသည္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္က ဧဝံေဂလိတရား ကို ေျမတျပင္လံုးတြင္ ေဟာေသာ အရပ္ရပ္တို႔၌ ဤမိန္းမကို ေအာက္ေမ႔စရာဖို႔ သူျပဳေသာဤအမႈကို ၾကားေျပာရလတၱံ႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ ေပးလွဴပါဝင္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာမတည္မရိွမီကပသ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသီးသီး ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ အလိုေတာ္ကို သိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အသက္တာႊ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (၁ေပ ၁:၈-၂၀) သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသီးသီးသည္ မိမိတို႔ အသက္တာမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ အခြင့္ေတာ္လမ္း၌ ေလွ်ာက္ေနမိပါက ေနာင္တႏွင့္ လွည့္လာၿပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အလိုေတာ္လမ္း၌ အသက္ရွင္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ စစ္မွန္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳ၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကဖို႔ရန္ ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလိုက္ပါသည္။

2 comments:

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္ said...

တရားေဒသနာေလးေတြကိုေဝမွ်ေပးတဲ႕အတြက္ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ...ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ညိဳ၊ဦးမ်ဳိးခ်စ္တို႕တရားေတြလည္းရွိရင္ၿပန္လည္ေဝမွ်ေပးပါအံုး..။

Thiha Lu Lin said...

ဟုတ္... ဆရာႀကီး ဦးတင္ေမာင္ညိဳ ရဲ႕ တရားေဟာခ်က္ေတြ ရိွတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးမ်ဳိးခ်စ္ ကေတာ့ ျပန္စုလိုက္ဦးမယ္။ တျခား ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ တရားေဒသနာေတြလည္း အပတ္စဥ္ တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳၿပီး စုေဆာင္းထားပါတယ္။ :) ခြန္အားယူပါဦးေနာ္။