Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, April 29, 2012

အသက္သရဖူ (ေဒသနာေတာ္)

အပတ္စဥ္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့ Blog ေလးကေန ဘုရားေက်ာင္းမတက္ျဖစ္တဲ႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ အတြက္ ေဒသနာေတာ္ေတြ ယူေဆာင္လာျဖစ္ခဲ႔တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။ အလံုးစံုဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီတစ္ပတ္လည္း ခြန္အားယူစရာ အရမ္းေကာင္းတဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္ ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္ကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါေသးတယ္။ ေဒသနာရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကိုေတာ့ “အသက္သရဖူ” လို႔ တပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီေဒသနာေတာ္ကို ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အသင္းေတာ္မွာ ေဝငွခဲ႔တာပါ။ ဖတ္႐ႈၿပီး ဝိညာဥ္ခြန္အားတိုးလို႔ အသစ္ျပဳျပင္စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ Amen!


နိဒါန္း

ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္အသက္တာထဲမွာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔တတ္ၾကပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ထိုသို႔ ေတြ႔ၾကံဳၾကတဲ႔ ခက္ခဲမႈ အားလံုးတို႔ကို အေပၚစီးကေန ျမင္ေတြ႔သလို ျမင္တတ္ၿပီး၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ဒီကေန႔ ေဝငွလိုပါတယ္။ ဦးစြာ ဆင္ျခင္ ခြန္အားယူၾကရမယ္႔ က်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္လိုပါတယ္။
“စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို သည္းခံေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းကို ခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အား ကတိထားေတာ္မူေသာ “အသက္သရဖူ” ကို ရလိမ္႔မည္။” (ယာ၊ ၁:၁၂)
ယေန႔ ေဝငွမယ္႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားက မိမိ၏ အသက္တာအတြက္ ပိုင္းျခားခံယူႏိုင္ဖို႔ရန္ အခ်က္ (၃)ခ်က္နဲ႔ ေဝငွသြားလိုပါတယ္။

ေလာကဓံ တရား

ပထမဦးစြာ “ေလာကဓံတရား” ဆိုတာ ဘယ္သူမဆို ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ႔ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရရင္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းဟာ မည္သူမွ် တားလို႔ မရပါ။ ဒီအေျခအေနဟာ လိုခ်င္လို႔ ျဖစ္လာတာလည္းမဟုတ္။ မလိုခ်င္လို႔ မျဖစ္ဘဲေနမွာလည္း မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က အမိႏိုင္ငံထဲမွာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္လို႔ မ်ားစြာ ပ်က္စီးၿပီး၊ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေသေက်ပ်က္စီးျခင္းမွာ မေတြ႔ခ်င္၊ မၾကံဳခ်င္ဘဲ ျဖစ္လာေသာ အနိဌာ႐ံု အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ အျခားေသာေလာကဓံတရားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီ၏ အသက္တာ၌ လာေရာက္ ႐ိုက္ခတ္ေနေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ေလာကဓံတရား ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈတို႔မွာ ဘုရားသခင္ မသိရိွဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုျဖစ္ပ်က္မႈအားလံုးကို ဘုရားသခင္ သိရိွ႐ံုမွ်မက၊ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ေတာ္အတြင္း၌ သာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဘုရား ခြင့္ျပဳသည့္အေပၚ၌ ေလာကဓံတရားသည္ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ အားလံုး ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ ထုိသို႔ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အထဲ ယံုၾကည္သူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ရန္ အာျဗံ၏ အသက္တာကို ႏွလံုး သြင္းႏိုင္ပါသည္။
“ထို႔ေနာက္ ခါနန္ျပည္၌ အစာေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၏။ အလြန္အစာေခါင္းပါးေသာေၾကာင့္ အာျဗံသည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ တည္းခိုျခင္းငွာ သြားေလ၏။” (ကမၻာ၊ ၁၂:၁၀)
ထိုအမႈသည္ အာျဗံအသက္တာ၌ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ေလာကဓံတရား၊ စံုစမ္းခက္ခဲမႈၾကံဳေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေသာ ခါနန္ျပည္ေရာက္ေနပါလ်က္၊ အလြန္ အစာေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အဲဂုတၱဳျပည္ သို႔ သြားခ်င္သည္အထိ ျဖစ္လာရသည္။ ထိုသို႔ သြားခ်င္သည့္အတိုင္း ထြက္လာသည့္အခါ အာျဗံအတြက္ စိတ္ပူစရာ အေျခအေနကရိွလာျပန္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာျဗံမယားသည္ အလြန္အဆင္းလွ သျဖင့္ ဖာေရာဘုရင္ မူးမတ္တို႔ကျမင္ၿပီး ဘုရင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ခ်ီးမြမ္း၍ နန္းေတာ္သို႔ သြင္းၾကပါသည္။ အစာေခါင္းပါးေသာ ေဘးေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡျဖစ္ေနေသာ အာျဗံသည္ ယခု မိမိ ဇနီးသည္ နန္းေတာ္ထဲ အသိမ္းခံရသျဖင့္၊ သာ၍ ခက္ခဲမႈကို ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ အာျဗံက ဘာလုပ္ေနမည္ ထင္ပါသနည္း? ဘုရားသခင္ထံသို႔ လွည့္၍ ဆုေတာင္းမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယူဆမိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဆုေတာင္းသည္ဟု မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ ဆုေတာင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံ၏ မယားစာရဲအတြက္ေၾကာင့္ ဖာေရာဘုရင္မွစ၍ နန္းေတာ္သားတို႔ကို ႀကီးစြာေသာ ေဘးဒဏ္ျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားသခင္အား အာျဗံကိုးစားဆုေတာင္းျခင္းကို ဘုရားသခင္ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈႏိုင္ပါ။ အာျဗံဘက္မွေန၍ တရားစီရင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံကဲ႔သို႔ အမႈေရာက္ေသာသူမ်ားက ထာဝရ ဘုရားဘက္သို႔ လွည့္၍ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳပါက၊ သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံကို မည္သည့္အခါမွ် ေက်ာခိုင္း၍ မေနပါ။ ထိုအခါ ဖာေရာဘုရင္သည္ အာျဗံအား ယခု သင္၏မယားကို ျပန္၍ယူ စြားေလာ့ဟုဆိုပါသည္။ ဖာေရာဘုရင္သည္ အာျဗံအား စာရဲကို ျပန္ေပးသည္သာမက သိုး၊ ႏြား၊ ျမည္း၊ ကုလားအုပ္၊ ကၽြန္ေယာက်္ား၊ ကၽြန္မိန္းမတို႔ကိုလည္း ေပးပါသည္။ စားစရာမရိွ၍ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ေျပးလာေသာ အာျဗံ၊ မိန္းမအသိမ္းခံရေသာ အာျဗံသည္ ဘုရားသခင္ဘက္လွည့္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားသျဖင့္ သိုး၊ ႏြား၊ ကၽြန္ေယာက္်ား၊ ကၽြန္မိန္းမတို႔ႏွင့္ ႂကြယ္ဝေသာ အာျဗံျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေလာကဓံတရားဟူသည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေလာကဓံတရား ၾကံဳလာရျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ဘက္ လွည့္လာဖို႔ႏွင့္ အားကိုးခိုလႈံေနဖို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳပါက ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ၿပီး အာျဗံကဲ႔သို႔ စားစရာမရိွေသာအေျခအေနမွ ႂကြယ္ဝေသာ အေျခအေနသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာ ၾကံဳရသည္ျဖစ္ေစ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမရိွဘဲ ဘုရားသခင္ဘက္ကို လွည့္လာပါ။ ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ အမွီျပဳကိုးစားပါ။ ထုိျပႆနာမ်ားမွ အံ႔ၾသဖြယ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မစျခင္းကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဆက္လက္၍ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းဆိုသည့္အခ်က္ကို ဆင္ျခင္လိုပါသည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးစီ၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္လမ္းထဲ ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါလ်က္နဲ႔ ထို အလိုေတာ္လမ္းထဲမွ လြဲသြားဖို႔ရန္၊ ေသြဖီသြားဖို႔ရန္ တမင္သက္သက္လာ၍ ေသြးေဆာင္ျခင္း မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမွန္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အိမ္ထဲ၌၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌၊ ခရီးသြားရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းလြဲသြားေစမည့္ ေသြးေဆာင္သည့္အရာမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ ေငြအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေလာကအရာမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းက လာ၍ ဒီအရာက ဘီယာေလးပါ။ အရက္မဟုတ္ပါဘူးဟု လာေရာက္ေသြးေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလိုေတာ္လမ္းထဲ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ေသာ ေသြးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလိုေတာ္လမ္းထဲ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထုိသို႔ေသာ ေသြးေဆာင္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကို (ကမၻာ၊ ၃၉) တြင္ ဖတ္႐ႈေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ကို အလြန္ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသေသာ လူငယ္ေလး ေယာသပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဖာေရာဘုရင္၏ အမတ္ျဖစ္ေသာ ေပါတိဖာ ၏ ေနအိမ္တြင္ ကၽြန္အျဖစ္ ရိွေနေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္သျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါသည္။ သူ၏သခင္သည္ အိမ္၌ရိွေသာ ကၽြန္ေယာက်္ား၊ ကၽြန္မိန္းမႏွင့္ ဥစၥာရိွသမွ်ကို ေယာသပ္လက္၌ အပ္ၿပီး၊ အိမ္အုပ္အရာခန္႔ထားပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအိမ္၌ စီမံပိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားရွင္က ခ်ီးေျမႇာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ အပ္ႏွင္းထားခ်ိန္တြင္ ေယာသပ္အတြက္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းက ေရာက္လာ ပါသည္။ ထိုေသြးေဆာင္ျခင္းက သူ၏ သခင္မထံမွ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
“ထိုေနာက္မွ သခင္၏ မယားသည္ ေယာသပ္ကို တပ္မက္ေသာစိတ္ရိွ၍ ငါႏွင့္အတူ အိပ္ပါဟု ဆို၏။” (ကမၻာ၊ ၃၉:၇)
ေယာသပ္၌ ၾကံဳရေသာ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းသည္ သူ၏သခင္မထံမွျဖစ္၍ အလြန္ျပင္းထန္ပါသည္။
“ထိုသို႔ သခင္မသည္ ေန႔တိုင္းေသြးေဆာင္ေသာ္လည္း ေယာသပ္သည္ သူ၏ စကားကို နားမေထာင္၊ သူႏွင့္ အတူအိပ္ျခင္း၊ ေနျခင္းအမႈကို ေရွာင္ေလ၏။” (ကမၻာ၊ ၃၉:၁၀)
ေယာသပ္၌ျဖစ္လာသည့္ ဤေသြးေဆာင္ျခင္းသည္ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါ မဟုတ္။ ေန႔တိုင္းဟု က်မ္းစာက ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ေယာသပ္သည္ ထိုေသြးေဆာင္မႈ၌ ၿပိဳလဲသြားျခင္း မရိွပါ။ ေန႔စဥ္ ေရွာင္ရွား၍ အလိုေတာ္၌ ရပ္တည္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေယာသပ္သည္ ဤစံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းအမႈ၌ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ မည္မွ် ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသနည္း။ ထိုသို႔ေန႔စဥ္ေနလာရင္းႏွင့္ တစ္ေန႔ေသာအခါ သခင္မသည္ အိမ္၌ ေယာက်္ားမရိွခ်ိန္ ေယာသပ္ကို ကိုင္စြဲ၍ မိမိႏွင့္ အတူအိပ္ပါဟု အတင္းဆိုပါသည္။ ထိုအခါ ေယာသပ္သည္ မိမိအဝတ္ကို စြန္႔ပစ္၍ အျပင္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္။ မိမိ ဝတ္လံုကို စြန္႔ပစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ေသြးေဆာင္မႈမွ ထြက္ေျပးေသာ ေယာသပ္၏ တုန္႔ျပန္မႈက ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အမွတ္ျပဳစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္လမ္းမွ ေခ်ာ္သြားမည့္ ဤ စံုစမ္းေသြးေဆာင္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ရန္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ႐ုန္းကန္ခဲ႔ရသည္။ ၿပီးမွ လြတ္ကၽြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ႔ရသည္။ ေယာသပ္၏ အသက္တာသည္ စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားသည့္ အသက္တာ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ သူ၏သခင္မက စကားလွည့္၍ ေထာင္က်သြားေသာ္လည္း ေယာသပ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပါရိွပါသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို႔တိုင္ေအာင္ ေရာက္ရိွ၍ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္က “ငါသည္ ရာဇပလႅင္အားျဖင့္သာ သင့္ထက္ ႀကီးျမတ္မည္။ သင္၏စကားတိုင္းသာ ငါ၏ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ကို ငါစီရင္မည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ လက္စြပ္ေတာ္ကို ခၽြတ္၍ ေယာသပ္အား စြပ္ေစေတာ္မူ၏။ (ကမၻာ၊ ၄၁:၄၀-၄၂) ဘုရင္သည ဘုရင့္ အ႐ိုက္အရာ၌သာ ရိွေနၿပီး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို ေယာသပ္လက္ထဲသို႔ အပ္ႏွင္းလိုက္ပါသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ဟိုသြား ဒီသြား ေရာက္သည့္အခါ ယခုလို ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္လမ္းမွ ေသြဖယ္ဖို႔ရန္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား သည္လည္း ထိုသို႔ ေသြးေဆာင္ျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခံရသည့္အခါ ေယာသပ္ကဲ႔သို႔ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္သြားပါက ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

တတိယအေနျဖင့္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာ၌ “စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း” ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကံဳေတြ႔ေစျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ပ်က္ဖို႔ရန္ မဟုတ္ပါ။ စာသင္ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပြဲ စစ္ေမးျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ပ်က္ေစဖို႔ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ အရည္အခ်င္းမ်ား ေပၚလြင္လာ ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယက အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ၿပီး အတန္းတင္ေပးလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူတို႔ အသက္တာ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ဘုရားသခင္ ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တိုးပြားေစလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ထိုယံုၾကည္သူ၏ အသက္တာကို ခ်ီးျမႇင့္လို၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ သေဘာကို (ကမၻာ၊ ၂၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အာျဗံ၏ အသက္တာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ၾကရပါသည္။ အာျဗံ အသက္တစ္ရာ ရိွမွ ရေသာသား ဣဇက္အား ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံအား မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အာျဗံ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းက မည္မွ် ျပင္းထန္ပါသနည္း။ အသက္ တစ္ရာျပည့္ၿပီးမွ ရေသာသား၊ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ကိုယ္တိုင္မီး႐ိႈ႕ရာ ယဇ္ျပန္၍ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာျဗံအတြက္ လြယ္ကူေသာ အမႈမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ ဘုရားသခင္ ေတာင္းသည္ကို အာျဗံသည္ မျငင္းပယ္ပါ။ မိမိသားကို ေခၚ၍၊ ထင္းကို ယူၿပီးလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ သြားပါသည္။ ထိုသို႔သြားၾကရင္းႏွင့္ လမ္းေရာက္လွ်င္ သား ဣဇက္ က အဘ၊ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္အတြက္ မီးပါ၏၊ ထင္းလည္းပါ၏။ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္အဘို႔ သိုးသူငယ္အဘယ္မွာနည္းဟု ေမးလွ်င္ အာျဗံက ယဇ္႐ိႈ႕စရာအဖို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအဘို႔ ျပင္ဆင္ေတာ္ မူလိမ္႔မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာ၌ အာျဗံကဲ႔သို႔ မိမိသားကို မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ ျပဳ၍ ပူေဇာ္ဖို႔ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ အဘယ္သို႔ ခံစားၾကမည္နည္း။ အဘယ္သို႔ ျပဳၾကမည္နည္း။ အာျဗံႏွင့္သားတို႔သည္ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ ျပဳမည့္ေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ အာျဗံသည္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္၍၊ ထင္းကို ခင္းၿပီးလွ်င္ သားဣဇက္ကို ခ်ည္ေႏွာင္၍၊ ယဇ္ပလႅင္၌ ထင္းေပၚမွာ တင္ထားပါသည္။ ဤ ေနရာ၌ ဖခင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပဳေသာအရာ ကို ျမင္ႏိုင္သလို မိမိဖခင္ အဘယ္သို႔ ျပဳေနသည္ကို မသိေသာ္လည္း ဖခင္ကို ျပန္၍ ေမးခြန္းမထုတ္ဘဲ၊ နာခံသည့္ ဣဇက္၏ နာခံမႈ၊ ဝန္ခံမႈက သားသမီးတို႔အတြက္ နမူနာ ယူစရာျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔မ်ားေသာ သားသမီးတို႔က မိမိဖခင္တစ္ခုခုလုပ္ေနခ်ိန္၌ ဘာလုပ္ေနမွန္း မသိၾကလွ်င္၊ ေမးျမန္းတတ္ၾကပါသည္။ အာျဗံသည္ ေနာက္ဆံုး မိမိလက္ကို ဆန္႔၍ သားကို သတ္ဖို႔ရန္ ခ်ိန္ထားပါသည္။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က “အာျဗံ၊ အာျဗံ” ဟု ေကာင္းပင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗံက အကၽြႏ္ုပ္ရိွပါ၏။ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ “လုလင္ကို မထိမခိုက္ႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္” ဟု ငါသိ၏။ (ကမၻာ၊ ၂၂:၁၁-၁၂) ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံအား ဘုရားသခင္ကို မည္မွ် ေၾကာက္ရြံ႕သည္ ကို သိဖုိ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အာျဗံသည္ ဤသို႔ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၌ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဣဇက္အစား မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ေစပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း ဘုရားသခင္ကို မည္မွ်ေၾကာက္ရြံ႕သည္ကို သိဖို႔ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ေရာက္လာတတ္ပါသည္။ အာျဗံသည္ ထိုသို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားေခၚ၍ “ငါသည္ သင့္အား အစဥ္အျမဲ ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ ရန္သူတို႔၏ ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားကို အစိုးရလိမ္႔မည္ဟု ကတိထားေတာ္မူပါသည္။”

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္၊ စံုစမ္းခက္ခဲျခင္း တည္းဟူေသာ ေလာကဓံတရား၏ ဖိစီးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္း ခံရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းမွာ “ဘုရားသခင္ကို အားကိုးတတ္ဖို႔ႏွင့္ သူ႔ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားဖို႔” ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္လမ္းမွ ေသြဖယ္ဖို႔ရန္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ခံရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ “ဘုရားသခင္ ၏ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရဖို႔ ျဖစ္သည္” ကို ေယာသပ္အသက္တာအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အာျဗံကဲ႔သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ၾကံဳတတ္ၾကမွာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္မွာ “မ်ဳိးဆက္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ခံရဖို႔ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း” နားလည္ရပါသည္။ ထိုအရာ အားလံုးတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလာက၌ ေပ်ာက္ဆံုးဝိညာဥ္မ်ားစြာ ဖမ္းယူႏိုင္သူမ်ားအတြက္ “ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသရဖူ”၊ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ အသက္စေတးသူ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ “မညိႇဳးႏြမ္းေသာ ဦးရစ္သရဖူ”၊ သင္းအုပ္မ်ားအတြက္ “ဘုန္းႀကီးေသာသရဖူ”၊ အသက္တာ သန္႔ရွင္းႏိုင္သူမ်ားအတြက္ “ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသရဖူ” စသျဖင့္ရိွပါသည္။ ယခု “အသက္သရဖူ” ဟူသည္မွာ ယံုၾကည္သူတိုင္းက ေဖာ္ျပပါ ေလာကဓံတရား၊ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားေသာသူတိုင္းအတြက္ အနာဂတ္ ေနာင္တမလြန္ဘဝမွာ ရရိွခံစားႏိုင္ၾကမည့္ ဘုရားသခင္ စီမံျပင္ဆင္ေပးသည့္ “သရဖူ” တစ္ခုပင္ ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္အားရစရာပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကို ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

1 comments:

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္ said...

ဘုရားရွင္သီဟလုလင္ကိုစာမ်ားမ်ားပိုေရးႏိုင္ေအာင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ....