Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, June 17, 2012

ဝိညာဥ္အလင္းကိုရ၍ (ေဒသနာေတာ္)


တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း မပ်က္မကြက္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ရပ္ေဝးရပ္နီးက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ခြန္အားယူစရာ ျပန္လည္ေဝငွႏိုင္ခြင့္ကို ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ထပ္မံရရိွလို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အသင္းေတာ္ကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔မွာ မလာေရာက္ႏိုင္ၾကတဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕သားသမီးေတြ ဝိညာဥ္ေရး အားမနည္းသြားေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကိုယ္တတ္စြမ္းတဲ႔ဘက္က ႀကိဳးစားတင္ျပေဝငွေပးေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဆရာႀကီး အက္လိုင္းမင္း ရဲ႕ "ဝိညာဥ္အလင္းကို ရ၍" ေဒသနာေတာ္ကို ေဝငွေပးသြားခ်င္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာၾကတဲ႔ စာဖတ္သူ အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစဗ်ာ။ Amen!


နိဒါန္း

သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ႔ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈခဲ႔ၾကရပါသည္။ (လုကာ၊ ၂၄:၃-၃၂) တြင္ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခရီးေလးတိုင္ကြာေသာ ဧေမာက္အမည္ရိွေသာရြာသို႔ သြားၾကရင္း လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ထိုတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ လက္ဝါးကားတိုင္မွာ အသတ္ခံရသည့္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနရင္းႏွင့္ ခရီးျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ဓါတ္က်လ်က္ ရိွၾကသည္။ သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က သခင္ေယ႐ႈသည္ ယုဒလူမ်ား လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ကယ္တင္မည္ဟု ယူဆေနခဲ႔ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ကားတိုင္၌ ကိုယ္ေတာ္ အေသခံခဲ႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရင္း ခရီးျပဳေနခိုက္ သူတို႔အနီးသို႔ ကိုယ္ေတာ္ ေရာက္ရိွ၍ လာခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္၌ သူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်က္ေစ႔မ်ားကို ကြယ္ထား၍ ကိုယ္ေတာ္မွန္း သူတို႔ မသိၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း မၾကာခဏ သြားလာရင္းႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို မိမိ ေတြ႔ဖူးသလို ရိွသည္ဟု ဇေဝဇဝါ မေသမခ်ာ အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ ႏွစ္ဦးအား မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးေနၾကသနည္းဟု ေမးပါသည္။ ထိုအခါ ေလာဖ အမည္ရိွေသာသူက သင္သည္ ဧည့္သည္ ျဖစ္သေလာ။ သို႔ျဖစ္၍သာ ထုိၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအမ်ားကို မသိျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိမိတို႔က သခင္ေယ႐ႈကို ဣသေရလလူတို႔အား ဦးေဆာင္၍ ကယ္တင္မည့္သူ အျဖစ္မွတ္ယူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေယ႐ႈက ယခု ကားတိုင္၌ ေသသြားၿပီျဖစ္သည္။ ငါတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္မိန္းမအခ်ဳိ႕တို႔က ေယ႐ႈကို သၿဂႋဳဟ္ထားရာ သခ်ဳႋင္းေတာ္သို႔ မနက္ေစာေစာ သြားၾကရာတြင္ အေလာင္းေတာ္ကို မေတြ႔ရၾက။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျပန္ေတာ္မူသည္ ဟု ေကာင္းကင္တမန္ ထင္ရွားေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ေတြ႔ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုအမႈက မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုအေၾကာင္းအရာကို စဥ္းစားရင္း နားမလည္ႏိုင္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။

အလင္းကိုရ၍

ထိုတပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ ေတြေဝၿပီး နားမလည္ႏိုင္မႈကို ရွင္းလင္းႏိုင္ေစဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေမရိွယ သခင္ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းကို ဆာလံ၊ ေမာေရွက်မ္းမ်ား၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား အားျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပသြန္သင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထို တပည့္ေတာ္ႏွစ္ဦးကဲ႔သို႔  သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ သြန္သင္ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရပါက မည္မွ် ေကာင္းမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သြန္သင္ျခင္းကို ခံရပါက မည္မွ် စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းမည္နည္း။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ခရီးသြားရင္း၊ သြန္သင္ရင္းႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ညဦးယံအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရိွ လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ညဘက္လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ စိတ္မခ်ရ၍ တပည့္ေတာ္တို႔က မိုးလည္း ခ်ဳပ္ၿပီျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဤည၌ တည္းခိုပါမည့္အေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚၾကပါသည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ အိမ္သို႔ဝင္၍ ေကၽြးေမြးျပဳစုမႈကို ခံယူပါသည္။ အစာကို စားဖို႔ရန္ မုန္႔ကို ယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၿပီး မုန္႔ကို ဖဲ႔၍ သူတို႔အား ေပးသည့္အခါမွ သူတို႔သည္ ဝိညာဥ္မ်က္စိ ပြင့္၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို သိၾကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ သြားလာခဲ႔စဥ္က လူ (၅၀၀၀) ကို ေကၽြးေမြးေတာ္မူစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ လူ (၄၀၀၀)ကို ေကၽြးေမြးေတာ္မူစဥ္၌လည္းေကာင္း အစာကို ယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ လူမ်ားကို ေပးေဝေတာ္မူေၾကာင္း သတိရ မွတ္မိၾကပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈ သူတို႔အား ဖြင့္ျပေတာ္မူသည့္ ဝိညာဥ္အလင္းေပးမႈ သံုးခုကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
"သူတို႔သည္ မ်က္စိပြင့္လင္း၍ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို သိၾက၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြယ္ေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္တို႔က လည္း လမ္းခရီး၌ ငါတို႔ႏွင့္ေဟာေျပာ၍ က်မ္းစာအနက္ကို ဖြင့္ျပေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႔ စိတ္ႏွလံုးသည္ ယိုဖိတ္မတတ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုၾက၏။" (လုကာ၊ ၂၄:၃၁-၃၂)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း သခင္ေယ႐ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ သခင္ေယ႐ႈကို သိလာရျခင္းသည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ပထမဦးစြာ ဉာဏ္မ်က္စိအလင္းပြင့္လာၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အနက္ကို နားလည္လာၾကပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ႀကိမ္မွ် မေတြ႔ဖူးေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္ မႈတ္သြင္းထားျခင္း အားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈသည့္အခါ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဖြင့္ျပသျဖင့္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိလာရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာကို ဖြင့္ျပ၍ အနက္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္မသင္ေပးခဲ႔ပါ။ ဘယ္အရာလုပ္ရမည္။ ဘယ္အရာမလုပ္ရဟူသည့္ ပညတ္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္မခ်ေပးခဲ႔ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မိမိအေၾကာင္း ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသာ ေဖာ္ျပ ခဲ႔ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈမည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္ၾကပါသည္။
"ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္မွားဘဲ၊ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ။" (ဆာလံ၊ ၁၁၉:၁၁)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားထဲမွာ မည္သည့္အရာကို သိုထားရမည္နည္း။ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိုထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္သည့္အခါ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိကၽြမ္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
"ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍ အကၽြႏ္ုပ္လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏။" (ဆာလံ ၁၁၉:၁၀၅)

သမၼာက်မ္းစာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈေနေသာ္လည္း ဝိညာဥ္အသက္မရိွေသးပါက ဝိညာဥ္အလင္းကို ဖြင့္ျပေပး မည့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ မရိွ၍ မည္သို႔မွ် နားမလည္ႏိုင္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သမၼာက်မ္းစာကို အေျချပဳ၍ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို သိဖို႔ရန္ ဝိညာဥ္မ်က္စိကို ပြင့္ေစပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ဝိညာဥ္မ်က္စိကို ဖြင့္ေပး၍ မိမိသည္ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္အခါ တပည့္ေတာ္တို႔ စိတ္ႏွလံုး၌ ယိုဖိတ္ျခင္းျဖစ္သကဲ႔သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္ဖြင့္ျပျခင္းခံရသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းခြင့္ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္သူတို႔၏ အက်ဳိးအတြက္

ေလာကႀကီးထဲ၌ လူအားလံုးလိုလို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာသံုးမ်ဳိး ရိွပါသည္။ ပထမျပႆနာက အမ်ားအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အထီးက်န္ၾကသည္။ ဒုတိယက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ခုိကိုးရာမဲ႔သကဲ႔သို႔ ့ျဖစ္ ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရိွသကဲ႔သို႔ ခံစားၾကသည္။ တပည့္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္း စဥ္းစားရင္းႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရိွသကဲ႔သို႔ အထီးက်န္ဆန္ေနေသာအသက္တာမွ စိတ္ခ်မႈ လံုျခံဳမႈကို ေပးခဲ႔ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ္အတူရိွေန၍ သူတို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရခဲ႔ၾကသည္။
"ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူ တည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိး ကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တညီတၫြတ္တည္း ျပဳစုၾက၏။" (ေရာမ၊ ၈:၂၈)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရား၏ သားသမီးျဖစ္လာသည့္အခါ ေလာကဓံတရား၏ ဖိစိးမႈကို ခံရေသာဘဝ၏ သားေကာင္မ်ား မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူထက္ သာ၍ ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ၾကံဳေတြ႔ေနရၾကေသာ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ အၾကံအစည္ေတာ္ထဲ၌ ရိွေနေသာသူ၏ အက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေလာက၌ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အႀကိဳက္ခ်င္း မတူၾကပါ။ တစ္ေယာက္က ႀကိဳက္ေသာအရာသည္ အျခားေသာသူတစ္ေယာက္အတြက္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ျဖစ္တတ္သည္။ ဒူးရင္းသီး ႀကိဳက္ေသာသူအတြက္ ဒူးရင္းသီးအနံ႔သည္ ေမႊးသည္ဟု ထင္မွတ္ေသာ္လည္း၊ မႀကိဳက္သူအတြက္ ထိုအနံ႔က ဆိုးသည္ဟု ထင္မွတ္တတ္ပါသည္။ (ေရာမ၊ ၈:၂၈) တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ခပ္သိမ္းေသာအရာဟူသည္မွာ မိမိဇာတိသေဘာ၌ အေျခမတည္ဘဲ ဘုရားသခင္၌ အေျခတည္ေသာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာ၊ အေျခအေန၌ ေကာင္းသည္ဟု ဝန္ခံခ်ီးမြမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ဟူမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကို ကယ္တင္မည့္သူ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ျဖစ္၍ ကားတိုင္၌ ကိုယ္ေတာ္ ေသဆံုးခဲ႔ျခင္းသည္ သူတို႔အတြက္ မေကာင္းေသာ အရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာယံုၾကည္သူတို႔ အသက္တာ၌ မိမိအတြက္ ေကာင္းမည္ဟု ထင္မွတ္ေသာအရာမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုတတ္ပါသည္။ မိမိ ခံယူခ်က္ကို ကိုယ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးဖို႔ ဘုရားသခင္ကိုပါ မိမိအလို၌ ရပ္တည္ေပးဖို႔ ဆြဲထည့္တတ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္တို႔၏ အသက္တာ၌လည္း မိမိတို႔ ျဖစ္ခ်င္သည့္ အရာ မျဖစ္ၾက၍ သူတို႔စိတ္ဓါတ္က်ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္၌ အေသမခံရဘဲ သူတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ သူတို႔ လိုလားၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ဝိညာဥ္ မ်က္စိဖြင့္ျခင္းကို ခံရသည့္အခါမွသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားေယ႐ႈမဟုတ္ဘဲ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိျမင္လာၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား မိမိ သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားရမည္။ မတရားစစ္ေဆးျခင္းခံရၿပီး အသတ္ခံရမည္။ သို႔ေသာ္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္မည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အနက္ကို နားမလည္ၾကပါ။ နားႏွင့္မ်က္စိ ရိွပါလ်က္ ဝိညာဥ္မ်က္စိအလင္း မရသည့္အခါ ထိုအရာကို နားမလည္ႏိုင္။ မခံယူႏိုင္ၾကပါ။

ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈသည့္အခါ ဝိညာဥ္အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ၾကပါသလား။ ဝိညာဥ္အခင္း ဖြင့္ျပမႈ မရမခ်င္း၊ နားမလည္ႏိုင္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဝိညာဥ္မ်က္စိ ကို ဖြင့္သည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိလာသကဲ႔သို႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဝိညာဥ္အလင္းကို ဖြင့္ျပသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ့ကို သိျမင္လာၿပီး အေၾကံအစည္ေတာ္ကို နားလည္လာၾက ရပါသည္။

ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ္႔မည္

တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ေရွ႕၌ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိျဖစ္ရပ္ အေတြ႔အၾကံဳက်န္ခဲ႔၍ သူတို႔ႏွလံုးသား၌ လႈပ္ရွားၿပိး ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔ၾကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္ တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ေသာစကားကို မွတ္မိၾကပါ၏လား။ ေကာင္းကင္မွ တန္ခိုးကို ရေသာအခါ သင္တို႔သည္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ရၾကလိမ္႔မည္။

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီး ကိုယ္ေတြ႔သက္ေသရေသာသူတို႔သည္ မၾကာမီ ကို္ယ္ေတာ့အေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကိုလည္း သက္ေသခံေဝငွသူမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုတပည့္ေတာ္ႏွဏ္ေယာက္ တုိ႔သည္လည္း ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ၿပီးမွ မိမိတို႔ ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔သည့္ လမ္း၌ျဖစ္ခဲ႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မုန္႔ကိုဖဲ႔စဥ္တြင္ ထင္ရွားေတာ္မူသည့္ ကိုယ္ေတာ့အေၾကာင္းကို ျပန္၍ သက္ေသခံေျပာျပၾကပါသည္။ ထိုတပည့္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္က ကိုယ္ေတာ္အေၾကာင္း သက္ေသခံေျပာျပေနစဥ္အခ်ိန္၌ပင္ သူတို႔ရိွရာ အရပ္အလယ္သို႔ ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာေတာ္မူ၍ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ျဖစ္ေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္ မူပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်က္ေစ႔ကို ပြင့္ေစသည္သာမက သူတို႔၏ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္ ကိုလည္း အလင္းေပးေတာ္မူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌လည္း ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ အသိဉာဏ္ အလင္းကို ရၿပီလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္း လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရႏိုင္ ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘာသာတရားတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အသက္ရွင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ မိႆဟယဖဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ျပသည္။ ဝိညာဥ္မ်က္စိကို လင္းေစသည္။ သူတို႔၏ နားလည္ေသာအသိဉာဏ္ကိုလည္း ပြင့္ေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားစကားကို ၾကားနာျခင္းသက္သက္သာ ရိွပါက မၾကာမီ အျခားေသာ ေလာက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကားသည့္အခါ တရားစကားမ်ားကို ေမ႔ေလ်ာ့သြားတတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္၌ ရိွေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဥပမာေပးလိုပါသည္။ ၾကားနာျခင္းက လက္မကဲ႔သို႔ ျဖစ္သည္။ မလံုေလာက္ပါ။ ၾကားနာထားေသာ တရားစကားကို ျပန္၍ ဖတ္႐ႈဖို႔ လိုသည္ဟု ေျပာလိုပါသည္။ ထိုအရာသည္ လက္ညႇိဳး ကဲ႔သို႔ ျဖစ္သည္။ နားႏွင့္ၾကားရ႐ံုမွ်သာမက မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္ျမင္ၿပီး ဖတ္႐ႈဖို႔လည္း လိုေသးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာကို လက္မလက္ညိႇဳး ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္သာ ကိုင္ထားပါက မျမဲေသးပါ။ စာတန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အခါ ေလာကအေတြးအေခၚေနာက္သို႔ လြယ္ကူစြာ ပါသြားႏိုင္ပါသည္။ တရားစကားကို ၾကားနာၿပီး မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္၍ ဖတ္သည္။ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ၾကားနာထားေသာအရာ၊ ဖတ္႐ႈထားေသာအရာကို အခ်ိန္ေပး၍ ျပန္လည္ေလ႔လာဖို႔ လိုေသးပါသည္။ ထိုအခါ စာတန္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ရိွေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အလြယ္တကူ ျပန္၍ ႏႈတ္ယူမရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ ျပဳ႐ံုမွ်ျဖင့္ မၿပီး။ ၾကားနာၿပီးသည့္၊ ဖတ္႐ႈၿပီးသည့္၊ ေလ႔လာၿပီးသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို က်က္မွတ္ထားဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုအခါ အျခားသူက သင္ဆိုေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးလွ်င္ က်မ္းစာထဲမွာ ဟု ဆို၍ ရွာေနပါက အခ်ိန္ၾကာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်က္မွတ္ထားပါက စိတ္ႏွလံုး၌ က်က္မွတ္ထားေသာ က်မ္းစာကို အလြတ္ရြတ္ဆိုေျပာျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဆာလံ၊ ၁၁၉:၁၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သို႔..,
"ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ။"
ဟူသကဲ႔သို႔ ႏွလံုးထဲမွာ ရိွေသာ ဗ်ာဒိတ္စကားက ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ထဲ၌ အသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အသိေပးႏိႈးေဆာ္ေထာက္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု သမၼာက်မ္းစာကို လက္ေလးေခ်ာင္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္မိၿပီျဖစ္၍ စာတန္က အလြယ္တကူ မႏႈတ္ယူႏိုင္ေတာ့ပါ။ ယခု ေနာက္ဆံုးလက္သန္းကေလးကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကားနာ ဖတ္႐ႈ ေလ႔လာ က်က္မွတ္ထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ မိမိသည္ က်မ္းစာကို အလြတ္က်က္မွတ္ရရိွထားၿပီးၿပီဟု ဆိုကာ ဦးေႏွာက္အသိထဲ၌ ထည့္ထားၿပီး ႂကြားဝါေနဖို႔ မဟုတ္ပါ။ က်က္မွတ္ထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က မည္သို႔ဆိုလိုသည္ကို သိရိွဖို႔ရန္၊ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔ေနဖို႔ လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေနသည္မွာ ဟုတ္သလား။ လူသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ ေသရမည္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား။ စသည္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ၿပီး သေဘာေပါက္ သိရိွထားဖို႔ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လက္ငါးေခ်ာင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္ထားၿပိးျဖစ္လွ်င္ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စာတန္က ျပန္၍ ႏႈတ္မယူႏိုင္ေတာ့ပါ. ထိုကဲ႔သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈေလ႔လာဆင္ျခင္ပါက ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္က ဖြင့္ျပ၍ ဝိညာဥ္၌ အလင္းရလာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိဉာဏ္၌လည္း ပြင့္လင္းလာ၍ မျမင္ႏိုင္ေသာ သခင္ ဘုရားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရိွၿပီး အတူတကြ အစဥ္သြားလာ၍ ထူးဆန္းေသာ အသက္တာ၏ အံ႔ၾသဘြယ္ သက္ေသမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာကိုလည္း ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္၏ လက္မွ မည္သူမွ် လုမယူႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထာဝရ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ၾကပါက အံ႔ၾသဘြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားသူမ်ားကို သီခ်င္းဆိုျပႏိုင္႐ံုမွ်မက အသက္တာအားျဖင့္လည္း သက္ေသထူႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

0 comments: