Subscribe:

Pages

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

Photobucket
ကၽြန္ေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ေလး တစ္ေနရာကို အလည္ေရာက္လာေပးလို႔ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

Sunday, July 22, 2012

ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း (ေဒသနာေတာ္)


တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို အပတ္စဥ္ ေဝမွ်ခြင့္ရလို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ အပတ္စဥ္လည္း ထပ္မံ ေဝမွ်ခြင့္ရဖို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ညီအစ္ကိုမ်ား အသင္းေတာ္မွာ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔က ေဝငွၾကားနာခဲ႔ရတဲ႔ ဆရာႀကီး ဦးၫႊန္႔လွ ရဲ႕ "ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း" ေဒသနာေတာ္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဒီတရားေတာ္မ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသင္းေတာ္နဲ႔ ေဝးကြာေနၾကရတဲ႔ ယံုၾကည္သူဓမၼမိတ္ေဆြတိုင္း အသစ္ေသာ ဝိညာဥ္ခြန္အားယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သလို၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေလ႔လာလိုသူတိုင္းအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကားနာသူအေယာက္စီတိုင္းအား ဘုရားသခင္မွ ႂကြယ္ဝေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား အသစ္တဖန္ခ်ေပးသနားပါေစ။ Amen!

ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း (ေဒသနာေတာ္) - ဆရာႀကီး ဦးၫႊန္႔လွ

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ား တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုကို သိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မထိေတြ႔မီက သူ႔အမည္သည္ ေရွာလုျဖစ္ပါသည္။ ေရွာလု အျဖစ္၌ ရိွစဥ္ သူသည္ အမႈခပ္သိမ္းကို မိမိ အစြမ္းႏွင့္ ျပဳႏိုင္သည္ဟု ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရွာလုသည္ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ၿပီး၊ က်မ္းစာမ်ားကို အာဂံုေဆာင္ၿပီး တရားပလႅင္ေပၚ တက္၍ တရားေဟာပါက လူမ်ားအလြန္ ခြန္အားရမည္ဟု ထင္တတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အားျဖင့္ ေဟာေျပာေဝငွခ်က္မ်ားကို လူမ်ားနားေထာင္ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ရမည္မဟုတ္ပါ။

ယေန႔ က်မ္းစာမ်ားစြာတတ္ၿပီး အေျပာေကာင္းပါေသာ္လည္း မလံုေလာက္ပါ။ သမၼာတရားကို ေဟာေျပာဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔ ေဟာေျပာလိုက္မွ မိမိတို႔ က်မ္းစာ သင္ေပးလိုက္မွ လူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားၾကလိမ္႔မည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုသည္လည္း ေရွာလုဘဝက ထိုကဲ႔သို႔ မိမိတတ္သည္၊ မိမိေတာ္သည္၊ မိမိသာ မွန္သည္ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထင္ၿပီး အသက္ရွင္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္က အေရးမႀကီးပါ။ ဘုရားသခင္ အတူပါရိွေနဖို႔ကသာ အဓိက ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။


ဘုရားသခင္ အတူပါရိွေသာ အသက္တာ

ဘုရားသခင္ အတူပါရိွေသာ အသက္တာသည္ ထူးျခားေသာ အသက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူပုဂၢိဳလ္ကို အဓိက မထားမိဖို႔ သတိျပဳပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ား အသက္တာ၌ က်မ္းစာတတ္ဖို႔၊ သိဖို႔ထက္ ဘုရားသခင္ အတူပါရိွေနေသာ အသက္တာက သာလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယေန႔ က်မ္းတ္မ်ားစြာ ရိွၾကပါသည္။ အေျပာေကာင္းေသာသူ၊ အေဟာေကာင္းေသာသူ မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ လူမ်ားစြာကလည္း သူတို႔၌ ခ်ဥ္းကပ္တတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ထက္ ဘုရားသခင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ဆည္းကပ္တတ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
"ငါျဖစ္လွ်င္ ဇာတိ၌ ကိုးစားစရာအေၾကာင္း ရိွ၏။ အျခားသူမည္သည္ကား၊ ဇာတိ၌ ကိုးစားစရာအေၾကာင္း ရိွသည္ဟု ထင္လွ်င္ ငါမူကား သာ၍ ရိွ၏။" (ဖိ၊ ၃း၄)
တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက ေရွာလုဘဝ၌ မိမိသည္ အျခားသူမ်ားထက္ေတာ္သည္။ က်မ္းစာတတ္သည္။ အရပ္ျမင့္သည္။ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါခန္႔ျငားသည္။ စသည္ျဖင့္ ဇာတိ၌ ဝါႂကြားစရာ သာ၍ ရိွငည္စု ေရွာလုက ထင္မွတ္ပါသည္။ ေရွာလုသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ အထင္ႀကီးသူ၊ မာန္မာနတတ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ဟိုလူက ဘာမို႔လို႔လဲ၊ စသည္ျဖင့္ တဖက္လူကို အထင္ေသးေနသူ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ မိမိေတာ္သည္၊ တတ္သည္ဟုဆိုကာ လက္မေထာင္ေနဖို႔မဟုတ္။ ႏွိမ္႔ခ်ေသာသေဘာရိွဖို႔ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူဖုန္းစားကဲ႔သို႔ ႏွိမ္႔ႏွိမ္႔ခ်ခ် ေနတတ္ဖို႔လိုသည္။ ခ်ဳိက်ဳိးေနေသာ ႏြား ကဲ႔သို႔ မွတ္ယူတတ္ဖို႔လိုပါသည္။

ခ်ဳိထက္ေသာႏြားက အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳိျဖင့္ ေခြ႔တတ္သည္။ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္သည္။ ခ်ဳိက်ဳိးေနေသာႏြားက မည္သူ႔ကိုမွ် မေခြ႔ေတာ့။ အႏၱရာယ္လည္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။
"ငါသည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၊ ဗယၤာမိန္အႏြယ္ ျဖစ္၏။ ေဟျဗဲလူမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဟျဗဲလူအစစ္ျဖစ္၏။ တရားအားျဖင့္ ဖာရိရွဲ ျဖစ္၏။" (ဖိ၊ ၃း၅)
ေရွာလုသည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရပါသည္။ ထို႔အတူ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား က မိမိတို႔ ႏွစ္ျခင္းခံၿပီးၿပီ။ မိမိတို႔က ဟိုအသင္းေတာ္မွ ဒီအသင္းေတာ္မွ ျဖစ္သည္ဟု ၾကံဖန္ၿပီး ဝါႂကြားေန ၾကသည္။ ေရွာလုက ဣသေရလအမ်ဳိး ဗယၤာမိန္အႏြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသကဲ႔သို႔ ယေန႔အခ်ဳိ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိတို႔က ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အေဖက ဘယ္သူ၊ မိမိတို႔အေမက ဘယ္သူပါ။ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပမႊားမဟုတ္ဟု လက္မေထာင္ၾကသည္။ ေရွာလုက မိမိသည္ ဖာရိရွဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဖာရိရွဲတို႔က အက်င့္တရား၌ အထူးေျပာစရာမရိွပါ။ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ အစာေရွာင္သည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကို သစၥာႏွင့္ မပ်က္မကြက္ ေပးလွဴၾကသည္။

ေရွာလုသည္ ဘာသာေရး အေရျခံဳထားသူမဟုတ္။ တရားကို အထူးအေလးဂ႐ုစိုက္၍ က်င့္ေစာင့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ အခ်ဳိ႕ခရစ္ယာန္မ်ားက မိမိတို႔ ဘုရားေက်ာင္း မွန္မွန္သြားသည္။ က်မ္းစာ ခံယူသည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ မွန္မွန္ေပးသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ဝင္ေငြ ေကာင္းလာသည့္ အခါ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ပ်က္တတ္ၾကပါသည္။ တစ္ရာ၌ တစ္ဆယ္၊ တစ္ေထာင္၌ တစ္ရာ၊ တစ္ေသာင္း၌ တစ္ေထာင္၊ တစ္သိန္း၌ တစ္ေသာင္း ေပးႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဆယ္သိန္း ဝင္လာသည့္အခါ တစ္သိန္းေပးဖို႔ ခက္လာတတ္ၾကသည္။ သိန္းတစ္ရာျဖစ္ပါက ဆယ္သိန္းေပးဖို႔ လက္တြန္႔လာၾကသည္။ ေရွာလုက ထိုသို႔ မဟုတ္။ တရားကို သစၥာရိွရိွေစာင့္သူ ျဖစ္ပါသည္။
"စိတ္အားႀကီးျခင္းကို ေမးေသာ္၊ ငါသည္ အသင္းေတာ္ကို ညႇင္းဆဲေသာသူ ျဖစ္၏။" (ဖိ၊ ၃း၆)
ေရွာလုသည္ ဘုရားသခင္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီးသူ ျဖစ္သည္။ မိမိခံယူခ်က္ကသာ မွန္သည္။ မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မွန္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား မွားေနသည္။ ထိုသူတို႔က ဒိဌိျဖစ္သည္။ လြဲေသာ အယူကို ယူ၍ အသက္ရွင္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းၿပီး ဒုကၡေပးရသည္ကိုပင္ သူမွန္ေနသည္ဟု ထင္ေနပါသည္။


သခင္ေယ႐ႈကို မ်က္ေမွာက္ျပဳပါ

"ေဗရိၿမိဳ႕သားတို႔သည္ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားတို႔ထက္ ထူးျမတ္သျဖင့္၊ အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာ စိတ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူ၍ မွန္သည္ မမွန္သည္ကို သိျခင္းငွာ၊ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္း အစဥ္ ေစ႔ေစ႔ၾကည့္႐ႈၾက၏။" (တမန္၊ ၁၇း၁၁)
မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိတို႔ မွန္သည္ဟု ထင္ေနေသာသူသည္ မွားတတ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွန္သည္ မမွန္သည္ကို သိဖို႔ရန္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ တိုင္းတာသိရိွဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဗရိၿမိဳ႕သားတို႔ကဲ႔သို႔ ေန႔စဥ္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္႐ြတ္၍ အသက္ရွင္ေသာသူ၏မ်ား ျဖစ္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ေဗရိၿမိဳ႕သား တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားသည့္အခါ အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ နားေထာင္သည္သာမက မွန္သည္ မမွန္သည္ကို သိဖုိ႔ရန္ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္းအစဥ္ ေစ႔ေစ႔ၾကည့္႐ႈၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္သမၼာတရားကို ခံယူေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက႐ံုမွ်မက အျခားေသာသူမ်ားကိုလည္း သမၼာတရားကို ေဟာေျပာသက္ေသခံေသာသူမ်ား ျဖစ္သင့္ၾကပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလု မျဖစ္မီ ေရွာလုသည္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ လုိက္ေလွ်ာက္ေသာသူ ျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္တင္စရာ မရိွ၊ အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္ မိမိ ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒမသက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေသာလမ္း၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ အသက္တာေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါသည္။ အတြင္းႏွလံုးသား ခံယူခ်က္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက "အျပစ္ရိွေသာသူတို႔တြင္ ငါသည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။" ဟု (၁တိ၊ ၁း၁၅) တြင္ ဝန္ခံခဲ႔ပါသည္။

မိမိကိုယ္မိမိဟုတ္လွၿပီ။ ေတာ္သည္၊ တတ္သည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ႔သူသည္ အဘယ္႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပင္သ႑ာန္ကို ျမင္ႏိုင္ေသာ၊ အေျခအေနက မည္သို႔ ရိွပါေစ။ ဘုရားသခင္က အတြင္းႏွလံုးသားကိုသာ ၾကည့္႐ႈ သိမွတ္ေသာ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈက ဖာရိရွဲတို႔အား သင္တို႔သည္ အျပင္၌လည္း အျဖဴသုတ္ထားေသာ သခၤ်ဳိင္းတြင္းႏွင့္ တူၾကသည္။ အျပင္၌ တင့္တယ္ေသာ အသြင္ဟန္ပန္ ရိွေသာ္လည္း အတြင္း၌ ပုပ္ေစာ္နံေနေၾကာင္း သတိေပးပါသည္။ (မႆဲ၊ ၂၃း၂၇-၂၈)။ ေရွာလုသည္ အဘယ္႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားပါသနည္း။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ အသက္တာ ထိေတြ႔သြားၿပီး ေယ႐ႈကို ေစ႔ေစ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ႔၍ ျဖစ္ပါသည္။
"ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦး စီရင္၍ စံုလင္ေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။" (ေဟ၊ ၁၂း၂)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေစ႔ေစ႔ေထာက္႐ႈလ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက ထိုသို႔ အသက္ရွင္ခဲ႔၍ (ဖိ၊ ၄း၁၃) တြင္
"ငါ႔ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။" ဟု ဝန္ခံခဲ႔ပါသည္။

ေပတ႐ုသည္ သခင္ေယ႐ႈ ေရေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းလာသည္ကို ျမင္လွ်င္ မိမိသည္ ေရေပၚ ၌ ေလွ်ာက္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၍ လာခဲ႔ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည့္ အတိုင္း ေပတ႐ုသည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ေရေပၚ၌ ေလွ်ာက္ႏိုင္ရေသာအခြင့္ ရခဲ႔ပါသည္။ (မာ၊ ၉း၂၃) တြင္ သခင္ေယ႐ႈက ကိုယ္ေတာ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို တတ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ႏိုင္သလားဟု ေမးခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါက ခပ္သိမ္းေသာအမႈ၌ ကိုယ္ေတာ္၏ မစျခင္းကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
"ငါႏွင့္ကြာလွ်င္ သင္တို႔သည္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ၾက။" (ေယာ၊ ၁၅း၅)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ကြာလွ်င္ မည္သည့္အမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေစ႔ေစ႔ၾကည့္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကည့္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသမွ် အသက္တာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ် ဆံုးရံႈးျခင္းကို ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ပါ။


ကိုယ္တိုင္ခံယူသည့္အတိုင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေစ႔ေစ႔ၾကည့္ေနပါက သခင္ေယရႈနည္းတူ အသက္ရွင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
"ငါ႔ထမ္းဘိုးကို တင္၍ ထမ္းၾကေလာ့။ ငါ႔ထံ၌ နည္းခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ႏူးညံ႔သိမ္ေမ႔ြႏွိမ္႔ခ်ေသာ စိတ္သေဘာ ရိွ၏။ သင္တို႔ စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္သာျခင္းကို ရလိမ္႔မည္။" (မႆဲ၊ ၁၁း၂၉)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ စိတ္ေနသေဘာထားအတိုင္း အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ငါတတ္သည္၊ ငါေတာ္သည္ဟု မည္သည့္အခါမွ် မဆိုပါႏွင့္။ မေမာက္မာ မဝါႂကြားပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ကိုယ္ေတာ္နည္းတူ ႏွိမ္႔ခ်ေသာစိတ္သေဘာႏွင့္ အသက္ရွင္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ ႏွိမ္႔ခ်ေသာ စိတ္သေဘာ ရိွသူတိုင္းအား ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါသည္။ ႏွိမ္႔ခ်ေသာအသက္တာသည္ နိမ္႔က်ေသာအသက္တာ မဟုတ္ပါ။ ႏွိမ္႔ခ်ေသာစိတ္သေဘာျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကကို ေစ႔ေစ႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး အသက္ရွင္ေနေသူသူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရိွသူ ျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရိွသလို၊ ေသလြန္ေသာအခ်ိန္၌လည္း ထိုသူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရိွသူ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ဘုရား၏ မစမႈ၊ ေကၽြးေမြးမႈ၊ ကြယ္ကာမႈတို႔ကို အစဥ္ ခံစားရပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို ေစ႔ေစ႔ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မမဲ႔ပါ။ နံနက္တိုင္း အသစ္ေသာေကာင္းႀကီးကို ခံစားၾကရပါသည္။

ေကာင္းႀကီးေပးပါဟု ဆုေတာင္းေနဖို႔ မဟုတ္ပါ။ ေန႔သစ္အတြက္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုေကာင္းႀကီးကို ေတြ႔ေအာင္ ရွာဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ယေန႔ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေကာင္းႀကီးကို ေတြ႔ၿပီလား။ သခင္ေယ႐ႈက ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔က မိမိတို႔ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို မေတြ႔ပါဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ မရွာေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးထားေသာ အရာမ်ားကို မရွာပါက ေတြ႔ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
"ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။" ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္မွ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သူသည္ ဧကန္အမွန္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းႀကီးကို ခံစားရေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္၌ ရိွေနေသာ အသက္တာကို အျခားသူမ်ား သိျမင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ရိွေနေသာအရာကို အျခားသူမ်ားအား ေပးၾကဖို႔ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားကို ေပးသည့္ အခါ မိမိ၌ ရိွေသာ အရာကိုသာ ေပးႏိုင္ပါသည္။ မရိွေသာအရာကို မေပးႏိုင္ပါ။ 

သခင္ေယရႈက -
"ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ႔ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္။" (မႆဲ၊ ၁၁း၂၈) ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားက မလာၾကပါ။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ မလာၾကပါသနည္း။ မယံု၍ မလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
"ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ခံယူသည္အတိုင္း သင္တို႔အား ေရွးဦးစြာ အပ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊" (၁ေကာ၊ ၁၅း၃)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခံယူရရိွထားေသာသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို အသက္တာ၌ ရရိွမထားဘဲ အျခားသူမ်ား ေယရႈခရစ္ကို ရရိွဖို႔ရန္ မကူညီေပးႏိုင္ပါ။ မိမိ၌ မရိွေသာအရာကို အျခားသူမ်ားအား မေပးႏိုင္ပါ။

တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက အသက္တာ၌ ကိုယ္တိုင္ခံယူရရိွထားေသာ ခရစ္ေတာ္ကို အျခားသူမ်ား ရဖို႔ ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
"ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏နည္းတူက်င့္သကဲ႔သို႔ သင္တို႔သည္လည္း ငါ႔နည္းတူ က်င့္ၾကေလာ့။" (၁ေကာ၊ ၁၅း၁)
တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက ငါသည္ ခရစ္ေတာ္နည္းတူ က်င့္သကဲ႔သို႔ သင္တို႔သည္လည္း ခရစ္ေတာ္နည္းတူ က်င့္ၾကပါဟု မေျပာပါ။ တမန္ေတာ္ႀကီးက ငါသည္ ခရစ္ေတာ္နည္းတူ က်င့္သကဲ႔သို႔ ငါ႔နည္းတူ က်င့္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္နည္းတူက်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ခရစ္ေတာ္နည္းတူ မည္သို႔ က်င့္ရမည္ကို မသိ ျဖစ္ေနသူမ်ားအား မည္သို႔က်င့္ၾကံျပဳမူရမည္ကို ကိုယ္တိုင္က်င့္၍ လမ္းျပေနျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးက မိမိ၌ ရိွေသာအရာကိုသာ အျခားသူမ်ားကို ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား မၾကာမီ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျပန္၍ ႂကြလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အသက္ရွင္ေနၾကၿပီလား။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လလ်က္ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမရိွ၊ အစဥ္ဝမ္းေျမာက္ေနေသာသူ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ နည္းခံလွ်က္ အသက္ရွင္ေနၾကပါသလား။ ခရစ္ေတာ္ မည္ကဲ႔သို႔ အသက္ရွင္ခဲ႔ပါသနည္း။ ဆင္းရဲစြာ အသက္ရွင္ခဲ႔ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေလာကသို႔ ႂကြလာေသာအခါ ေခါင္းခ်စရာ ေနရာပင္ မရိွခဲ႔ပါ။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ားက ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာဖို႔ရန္ အာ႐ံုစိုက္၍ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ႏွိမ္႔ခ်စြာ အသက္ရွင္ခဲ႔ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္နည္းတူ ႏွိမ္႔ခ်စြာ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ ရိွပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ရိွေသာ အရာကိုသာ အျခားသူမ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ္ ရိွပါသလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ္ရိွပါက ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ရေသာခြန္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။

0 comments: